Povolenia

Povolenia ÚVZ SR na umiestňovanie výživových doplnkov na trh v SR:

Dňa 1.6.2012 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal rozhodnutie, v ktorom súhlasí s návrhom spoločnosti Leonessa, s.r.o. na umiestňovanie výživových doplnkov: FUNGILEN – kvapky, DETOXILEN – kvapky, FRUCTAVIT – kvapky, IMUNEX – kvapky, pod číslom OHVBPKV/3922/2012/Ht. Spoločnosť Leonessa, s.r.o. môže umiestňovať uvedené výživové doplnky na trh v Slovenskej republike. Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 11.7.2012 v Bratislave dňa 11.7.2012.

Dňa 8.2.2013 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal rozhodnutie, v ktorom súhlasí s návrhom spoločnosti Leonessa, s.r.o.na umiestňovanie výživového doplnku: PSYCHOREGEN – kvapky, pod číslom OHVBPKV/274/2013/Ht. Spoločnosť Leonessa, s.r.o. môže umiestňovať uvedený výživový doplnok na trh v Slovenskej republike. Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 13.2.2013 v Bratislave dňa 13.2.2013.

Dňa 10.04.2013 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal rozhodnutie, v ktorom súhlasí s návrhom spoločnosti Leonessa, s.r.o. na umiestňovanie výživových doplnkov: HARPAGO FIT – tinktúra, ECHINACEA KOREŇ – tinktúra, KAPUCÍNKA PLOD – tinktúra, pod číslom OHVBPKV/3133/2013/Ht. Spoločnosť Leonessa, s.r.o. môže umiestňovať uvedené výživové doplnky na trh v Slovenskej republike. Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 26.04.2013 v Bratislave dňa 26.04.2013.

Dňa 30.10.2013 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal rozhodnutie, v ktorom súhlasí s návrhom spoločnosti Leonessa, s.r.o.na umiestňovanie výživového doplnku: VITADOR – kvapky, pod číslom OHVBPKV/7546/2013/Ht. Spoločnosť Leonessa, s.r.o. môže umiestňovať uvedený výživový doplnok na trh v Slovenskej republike. Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 14.11.2013 v Bratislave dňa 14.11.2013.

Dňa 06.02.2014 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal rozhodnutie, v ktorom súhlasí s návrhom spoločnosti Leonessa, s.r.o. na umiestňovanie výživových doplnkov: CESNAK MEDVEDÍ – tinktúra, ODKAŠEĽ – tinktúra, METABOLIZMUS A CHUDNUTIE – tinktúra, pod číslom OHVBPKV/566/2014/Ht. Spoločnosť Leonessa, s.r.o. môže umiestňovať uvedené výživové doplnky na trh v Slovenskej republike. Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 13.02.2014 v Bratislave dňa 13.02.2014.

Dňa 25.09.2015 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal rozhodnutie, v ktorom súhlasí s návrhom spoločnosti Leonessa, s.r.o. na umiestňovanie výživových doplnkov: DIASTOP – kvapky, MYOFIT – kvapky, NEFROFIT – kvapky, pod číslom OHVBPKV/7463/2015/Jo. Spoločnosť Leonessa, s.r.o. môže umiestňovať uvedené výživové doplnky na trh v Slovenskej republike. Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 30.09.2015 v Bratislave dňa 30.09.2015.

Evidencia spoločnosti Leonessa, s.r.o. na Colnom úrade SR pre účely platenia spotrebnej dane z liehu a zloženia zábezpeky na daň:

Dňa 1.10.2009 Colný úrad Bratislava oznámil daňovému subjektu Leonessa, s.r.o., že pri plnení daňovej povinnosti zo spotrebnej dane z liehu a pri zložení zábezpeky na daň podľa zákona č.105/2004 Z.z. o spotrebnej dani z liehu voči správcovi dane pridelil evidenčné číslo 527330900170.
Odporúčame:

novinka_nefrofit

novinka-diastop

novinka-myofit

banner_facebook_fan

orgonity

forum