Odborné články Bc. Martina Kolára

OCHRANA SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vážený návštevník našho internetového portálu www.elixiry.sk,  oboznámte sa prosím s podmienkami spracovania osobných údajov. Pomôže nám to predísť prípadným nedorozumeniam a nejasnostiam.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa

Obchodné meno: Leonessa, s.r.o

Sídlo: Jánošíkova 20,  010 01 Žilina, Slovenská republika

IČO: 43871348, IČ DPH: SK 2022498599

Získavanie a spracovávanie osobných údajov:

Vaše osobné údaje sa zaznamenajú jedine v prípade, že nám ich poskytnete z vlastnej vôle, napríklad vyplnením prihlasovacieho formulára alebo vyplnením objednávkového formuláru a vyjadrením Vášho súhlasu s ich spracovaním. Týmto súhlasom nám umožňujete spracovať Vaše osobné údaje, za účelom, ktorý je osobitý pre prípady vybavenia Vašej objednávky.

Zaznamenávanie IP adresy

Keď navštívite niektorú z webových stránok firmy Leonessa, s.r.o., zaznamenajú naše webové servery IP adresu, ktorá Vám bola pridelená poskytovateľom internetových služieb prípadne ju máte vo vlastníctve.

IP adresu zaznamenávame najmä z dôvodu potenciálnej súčinnosti s orgánmi činnými v trestnom konaní. IP adresu ukladáme na dobu neurčitú.

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť Leonessa, s.r.o. plne rešpektuje dôverný charakter Vašich údajov, ktoré vypĺňate na webovej stránke. Údaje sú zabezpečené a chránené proti zneužitiu. Tieto údaje sa ukladajú do databázy s prísnym zabezpečením proti zneužitiu. Iným tretím stranám Vaše osobné údaje nebudú poskytované. Výnimkou sú iba zákonom stanovené prípady, napríklad pri spolupráci s orgánmi činnými v trestnom konaní a prepravné spoločnosti, ktoré prepravujú tovar, ktorý ste si u nás objednali.

Odvolanie súhlasu

Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať a Leonessa, s.r.o. má povinnosť Vaše rozhodnutie rešpektovať a bezodkladne Vaše osobné údaje z databázy odstrániť. V prípade emailovej komunikácie sa môžete kedykoľvek odhlásiť pomocou našej mailovej adresy leonessa@leonessa.sk.

Teória signatúr alebo skrytá moc rastlín

Autor: Martin Kolár

Na svojich prednáškach často dostávam otázku podľa čoho vyberať vhodné prírodné lieky. Nielen v súvislosti s výberom liečivých rastlín a byliniek odporúčam jednoduchý návod vychádzajúci z dávnej náuky hermetických signatúr. Predpokladom praktického efektu tejto zaujímavej teórie je len dostatok pozorovacieho talentu a predstavivosti. Pokiaľ ste si napríklad všimli, že vlašský orech nápadne pripomína ľudský mozog uzatvorený v lebke, máte šancu  poodhaliť mnohé z doteraz skrytých božích znamení.

viac

Ako sa chrániť pred chrípkou

Autor: Martin Kolár

Predkladáme Vám overené spoľahlivé postupy, ktorými je možné predísť všetkým formám chrípky, vrátane prasacej. Na prvom mieste by vždy mala byť prevencia. Okrem vyhýbania sa preľudneným priestorom, kde riziko vírusovej nákazy výrazne stúpa, nepodceňujeme ani správnu výživu.

viac

O chorobe a zdraví

Autor: Martin Kolár

Čo je to vlastne choroba? Odborníci sa obvykle zhodujú na tom, že choroba je odpoveďou nášho organizmu na nejaký vnútorný nesúlad.  Tento nesúlad môže mať celú radu príčin: od nesprávnej výživy, cez dedičné zaťaženie až po negatívne myšlienky. V súvislosti so zdravím človeka sa však hovorí skôr o pôsobení rôznych vírusov, plesní a iných choroboplodných zárodkov v našom okolí. Tieto „nepriateľské“ faktory však nemusia mať zhubný účinok na každého jedinca. Náš organizmus by sa za ideálneho stavu mal dokázať ubrániť všetkým nepriaznivým vonkajším vplyvom. Pokiaľ je však náš obranný imunitný systém v zmienenom nesúlade (povedané lekárskou terminológiou – oslabený) útočiace organizmy sa nám dostanú „pod kožu“ a začínajú najrôznejšie zdravotné problémy. Čo sa ale v skutočnosti prihodilo?

viac

Zbavte sa plesní a kvasiniek!

Autor: Martin Kolár

Alebo huby ako noví vládci sveta?

Huby patria  medzi najstaršie žijúce organizmy na Zemi a úplne neprávom boli  dlhú dobu na okraji vedeckého záujmu. Až do 18. storočia boli huby  dokonca považované za diablovo dielo, pretože sa nevedelo z čoho vlastne rastú. Až teraz sa začína o hubách (predovšetkým o plesňach a kvasinkách) viac hovoriť, napr. v súvislosti s prekvapujúcimi pôvodcami celej rady civilizačných ochorení – od alergií cez únavový syndróm až po rakovinu

viac

Detoxikačná diéta

Autor: Martin Kolár

DIÉTNE OPATRENIA PRI DETOXIKÁCII ORGANIZMU

viac

RAKOVINA – alternatívna možnosť liečby

Autor : Martin Kolár

Už len obyčajné vyslovenie slova rakovina naháňa väčšine z nás hrôzu. Aj napriek intenzívnej snahe farmaceutických koncernov, nákladných vládnych programov či medzinárodných vedeckých výskumov sa nám stále nedarí zvíťaziť nad týmto rozširujúcim sa ochorením. Perspektíva prežitia je u niektorých typov tejto zhubnej choroby napriek modernej lekárskej starostlivosti len veľmi malá, napr. pri rakovine pečene je šanca na vyliečenie len štyri percentá.

viac

Diagnóza: Kandidóza

Autor: Martin Kolár

Kvasinky rodu Candida sú prirodzenou súčasťou nášho tela a žijú najmä v črevách, kde pomáhajú tráviť prijatú potravu. Pri nevhodných stravovacích návykoch, užívaní antibiotík, hormónov a iných chemických liečiv sa však tento bežný organizmus môže veľmi ľahko premnožiť a vyvolať celú radu vážnych ochorení – od alergií, porúch imunity, ekzémov, gynekologických zápalov, črevných problémov až po ťažké depresívne stavy. Z pôvodne neškodnej kvasinky sa stáva zákerný nepriateľ a nastáva tzv. kandidóza (kvasinková infekcia, disbióza, mykóza, vaginitída).

viac

Ako na obezitu

Autor: Martin Kolár

Česi sa radia k najobéznejším národom na svete, až osem percent všetkých nákladov nášho zdravotníctva musí byť vynaložené na liečbu nadváhy a jej následkov. Zaradenie obezity medzi ochorenia nie je úplne najpresnejšie, skôr by sme mali hovoriť o akejsi nežiadúcej civilizačnej dani za hospodársky blahobyt. Podstatnejšie sú naznačené priame následky obezity. Nemusí ísť hneď o rozvoj niektorej vážnej či dokonca smrteľnej choroby, nadváha sa spočiatku môže prejaviť len väčšou fyzickou námahou pri chôdzi do kopca, potením, vyšším tlakom… Podceňovať by sme však nemali žiadny z týchto prejavov. Na pozore by mali byť najmä ľudia s telesným hmotnostným indexom nad 25. Svoj Body Mass Index (BMI) vypočítame tak, že váhu vydelíme exponentom výšky v metroch. Príklad: pokiaľ meriame 175 cm a vážime 65 kilogramov, BMI = 65: (1,75 * 1,75) = 21,22. Optimálne rozpätie je medzi 20 – 25 bodmi. Hodnota pod 20 je znakom podváhy a môže predstavovať zdravotné riziká rovnako ako hodnoty opačne extrémne, teda nad BMI 25, kedy hovoríme o nadváhe. Čím výraznejšie túto hranicu prekročíme, tým väčšie riziká z našej obezity plynú.

viac

Nedávajte šancu rakovine čriev!

Autor: Martin Kolár      

Väčšina lekárov a liečiteľov už dávno predpokladá, že pravidelné konzumovanie červeného mäsa môže byť významným faktorom pri vzniku rakoviny. Táto tragicky podceňovaná súvislosť bola teraz konečne potvrdená vedeckým výskumom. Britskí vedci zistili pri skúmaní dobrovoľníkov prijímajúcich stravu rôzneho zloženia, že červené mäso v hrubom čreve zvyšuje tvorbu látok, ktoré menia štruktúru DNA. Pri následnej mutácii hrozí, že v bunkách výstelky hrubého čreva dôjde k rakovinovému bujneniu. Ide vôbec o prvú jednoznačne vedecky potvrdenú súvislosť medzi konzumáciou červeného mäsa a vznikom prvého štádia rakoviny.