Ochrana osobných údajov

OCHRANA SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Vážený návštevník našho internetového portálu www.elixiry.sk,  oboznámte sa prosím s podmienkami spracovania osobných údajov. Pomôže nám to predísť prípadným nedorozumeniam a nejasnostiam.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa

Obchodné meno: Leonessa, s.r.o.
Sídlo: Jánošíkova 20,  010 01 Žilina, Slovenská republika
IČO: 43871348, IČ DPH: SK 2022498599

Získavanie a spracovávanie osobných údajov:

Vaše osobné údaje sa zaznamenajú jedine v prípade, že nám ich poskytnete z vlastnej vôle, napríklad vyplnením prihlasovacieho formulára alebo vyplnením objednávkového formuláru a vyjadrením Vášho súhlasu s ich spracovaním. Týmto súhlasom nám umožňujete spracovať Vaše osobné údaje, za účelom, ktorý je osobitý pre prípady vybavenia Vašej objednávky.

Zaznamenávanie IP adresy

Keď navštívite niektorú z webových stránok firmy Leonessa, s.r.o., zaznamenajú naše webové servery IP adresu, ktorá Vám bola pridelená poskytovateľom internetových služieb prípadne ju máte vo vlastníctve.
IP adresu zaznamenávame najmä z dôvodu potenciálnej súčinnosti s orgánmi činnými v trestnom konaní. IP adresu ukladáme na dobu neurčitú.

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť Leonessa, s.r.o. plne rešpektuje dôverný charakter Vašich údajov, ktoré vypĺňate na webovej stránke. Údaje sú zabezpečené a chránené proti zneužitiu. Tieto údaje sa ukladajú do databázy s prísnym zabezpečením proti zneužitiu. Iným tretím stranám Vaše osobné údaje nebudú poskytované. Výnimkou sú iba zákonom stanovené prípady, napríklad pri spolupráci s orgánmi činnými v trestnom konaní a prepravné spoločnosti, ktoré prepravujú tovar, ktorý ste si u nás objednali.

Odvolanie súhlasu

Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať a Leonessa, s.r.o. má povinnosť Vaše rozhodnutie rešpektovať a bezodkladne Vaše osobné údaje z databázy odstrániť. V prípade emailovej komunikácie sa môžete kedykoľvek odhlásiť pomocou našej mailovej adresy leonessa@leonessa.sk.
Odporúčame:

novinka_nefrofit

novinka-diastop

novinka-myofit

banner_facebook_fan

orgonity

forum